Úzké spony v trati Díly jsou už skoro připraveny. Řez dokončen, vývaz probíhá, okopáno, přihozeno, ob řádek podrýváky.
Zatím podle plánu. “Děláme víno” – APELACE Kurdějov, vinice JOHANNIS, trať Díly, R, víno Vinařství Václav.
Jessica to hlídá už desátou sezónu. 👍