Vinařství Václav

Vinice

Viniční tratě a odrůdy

Stará Hora 

Naše vinice zde svou rozlohou cca 1 ha, zasahují přímo do obce Kurdějov. Její spodní část začíná v podstatě hned za dveřmi místních domků. Vinice má jihovýchodní expozici se střední nadmořskou výškou 243 m n.m. Poskytuje skvělé podmínky zejména pro odrůdu Pálava.

Odrůdy
Pálava, Saphira

Půda
Černozem, hlinitojílovité půdy

Díly 

Rozlohou a odrůdovou skladbou naše hlavní viniční trať. Je zde vysazeno zatím 7 hektarů vinic, které budeme dále rozšiřovat. Trať se rozkládá na prudkém svahu s přímou jižní expozicí, střední nadmořskou výškou 267 m n.m. Díky své rozloze, prudkému svahu a topografii, nabízí tato trať mozaiku různých půdních podmínek, které umožňují širokou odrůdovou skladbu v jednotlivých parcelách vinice

Odrůdy
Pálava, Riesling, Sauvignon Blanc, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Frankovka, Merlot

Půda
Hlinité spraše s rendzinou

Pěstování vína v úzkém sponu

Zajímavostí našich vinic je pěstování některých odrůd vinné révy v úzkém sponu. Vinice jsou vysázeny do řádků úzkých 130 cm, s patrem hroznů ve výšce 35 cm. Na jeden hektar se tak vejde až 10 000 sazenic. Hustě vysazené keře révy si navzájem konkurují, a to nutí kořeny révy hledat vodu a živiny v hloubkách až několika desítek metrů. Do hroznů se tímto způsobem dostanou z půdy další minerální látky. Ty pak dodají vínu charakteristickou minerální chuť. V úzkém sponu pěstujeme Pálavu, Riesling, Sauvignon Blanc, a také, asi jako jediní u nás, Saphiru. Tato technika pěstování je velmi náročná. Vyžaduje speciální úzké stroje, ale především práci na kolenou a ohnutá záda. Výsledek však stojí za to.